EZA MAGAZINE
EZA PODCAST

SAVE THE DATE

Um sich den Termin im Kalender jetzt schon vorzumerken – EZAs „Save the Date“ für die Brüssel-Konferenz, im März 2024.

Version française ci-dessous

Versión española debajo

Vedi sotto per l'italiano

Zobacz poniżej, jak wygląda język polski

 

++++++++++++++++++++++++++++++

SAVE THE DATE

EZA 2024 Konferenz in Brüssel

19.-20. März 2024

 

Liebe Mitglieder,

wir freuen uns, euch zur nächstjährigen EZA-Konferenz in Brüssel einzuladen, unter dem Thema "Europawahlen 2024: Europäische Demokratie und die soziale Dimension der EU auf dem Prüfstand".

  • Termin: 19. März (Nachmittag) - 20. März (Vormittag), 2024
  • Ort: Noch zu bestätigen, Brüssel

Diese Konferenz wird sich mit kritischen Themen rund um Demokratie, Populismus und den Sozialstaat im Vorfeld der Europawahlen befassen.

Weitere Informationen, einschließlich der offiziellen Einladung, werden in Kürze folgen. Bitte merkt euch diese Termine in euren Kalendern vor. Weitere Informationen zur Konferenz werden auch auf unserer Website www.eza.org zu finden sein.

Wir freuen uns darauf, euch bald zu treffen!

Mit freundlichen Grüßen,

EZA-Team Brüssel 

 

++++++++++++++++++++++++++++++

A VOS AGENDAS!

Conférence EZA de Bruxelles 2024

19-20 Mars 2024

 

Chers membres,

Nous sommes heureux de vous inviter à la Conférence de Bruxelles d'EZA de l'année prochaine, dont le thème sera "Elections européennes 2024 : La démocratie européenne et la dimension sociale de l'UE mises à l'épreuve".

  • Date : 19 mars (après-midi) et 20 mars (matin) 2024
  • Lieu : À confirmer, Bruxelles

Cette conférence se concentrera sur des thèmes critiques entourant la démocratie, le populisme et l'État social à l'approche des élections européennes.

De plus amples informations, y compris l'invitation officielle, seront communiquées sous peu. En attendant, veuillez déjà réserver ces dates dans vos agendas. Pour plus d'informations à l'approche de la conférence, vous pouvez également consulter notre site web www.eza.org .

Nous nous réjouissons de vous retrouver bientôt !

Cordialement,

L'équipe d'EZA à Bruxelles

 

++++++++++++++++++++++++++++++

RESERVA LA FECHA!

Conferencia EZA de Bruselas 2024

19-20 de marzo 2024

 

Estimados miembros,

Es un placer para nosotros invitaros a la Conferencia de Bruselas de EZA del próximo año, bajo el tema "Elecciones Europeas 2024: La democracia europea y la dimensión social de la UE puestas a prueba".

  • Fecha: 19 de marzo (tarde) - 20 de marzo (mañana), 2024
  • Lugar: Por confirmar, Bruselas

Esta conferencia se centrará en temas críticos en torno a la democracia, el populismo y el Estado social en vísperas de las elecciones europeas.

En breve se facilitará más información, incluida la invitación oficial. Por favor, reservad estas fechas en vuestros calendarios. Para más información a medida que se acerca la conferencia, también podéis visitar nuestra página web www.eza.org .

Esperamos veros pronto.

Un cordial saludo,

El equipo de EZA en Bruselas

++++++++++++++++++++++++++++++

SEGNATE LA DATA

Conferenza EZA di Bruxelles 2024

19-20 marzo 2024

 

Cari membri,

Siamo lieti di invitarvi alla Conferenza di Bruxelles di EZA del prossimo anno, con il tema stimolante "Elezioni europee 2024: La democrazia europea e la dimensione sociale dell'UE messe alla prova".

  • Data: 19 marzo (pomeriggio) e 20 marzo (mattina) 2024
  • Luogo: Da confermare, Bruxelles

Questa conferenza si concentrerà su temi critici riguardanti la democrazia, il populismo e lo stato sociale in vista delle prossime elezioni europee.

Ulteriori informazioni, compreso l'invito ufficiale, saranno fornite a breve. Vi invitiamo a segnare queste date sul vostro calendario. Per ulteriori informazioni sull'avvicinarsi della conferenza, potete anche visitare il nostro sito web www.eza.org .

Ci auguriamo di incontrarvi presto!

Cordiali saluti,

Il team di EZA a Bruxelles

 

++++++++++++++++++++++++++++++

ZAPISZ SOBIE DATĘ

Konferencja EZA 2024 w Brukseli

19-20 marca 2024 r.

 

Drodzy Członkowie,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na przyszłoroczną konferencję EZA w Brukseli, która odbędzie się pod hasłem "Wybory europejskie 2024: Europejska demokracja i społeczny wymiar UE wystawione na próbę".

  • Data: 19 marca (po południu) - 20 marca (rano), 2024 r.
  • Lokalizacja: Do potwierdzenia, Bruksela

Konferencja skupi się na krytycznych tematach związanych z demokracją, populizmem i państwem socjalnym w okresie poprzedzającym wybory europejskie. Bądź na bieżąco ze szczegółowymi dyskusjami i spostrzeżeniami ekspertów.

Więcej informacji, w tym oficjalne zaproszenie, podamy wkrótce. Prosimy o zarezerwowanie tych dat w swoich kalendarzach. Więcej informacji na temat zbliżającej się konferencji można znaleźć na naszej stronie internetowej www.eza.org.

Z niecierpliwością czekamy na spotkanie z Państwem!

Pozdrawiamy serdecznie,

Zespół EZA Bruksela