EZA MAGAZINE
EZA PODCAST

SAVE THE DATE

Um sich den Termin im Kalender jetzt schon vorzumerken – EZAs „Save the Date“ für die Brüssel-Konferenz, im März 2023.

Vedi sotto per l'italiano

Zobacz poniżej, jak wygląda język polski

 

++++++++++++++++++++++++++++++

SAVE THE DATE

EZA 2023 Konferenz in Brüssel

21-22 März 2023

            

Liebe Mitglieder,

nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass unsere nächste Brüsseler Konferenz wieder vor Ort stattfinden wird. Gemeinsam mit Experten, politischen Entscheidungsträgern und EZA-Mitgliedern werden wir darüber diskutieren, wie die EU mit der hohen Inflation und den steigenden Energiepreisen umgeht und welche Rolle die Gewerkschaften in diesem Zusammenhang spielen müssen.

Bitte merken Sie sich die folgenden Daten vor:

  • Datum: 21. März 2023 (nachmittags) - 22. März 2023 (vormittags)
  • Ort: Brüssel - Veranstaltungsort wird noch bestätigt

Wir werden Sie bald über das Programm, den Veranstaltungsort, die Anreise und die Übernachtungsmöglichkeiten informieren. Weitere Informationen über die bevorstehende Konferenz finden Sie auch auf unserer Website www.eza.org

Wir freuen uns darauf, Sie bald zu treffen.

Mit freundlichen Grüßen

EZA-Team Brüssel

 

++++++++++++++++++++++++++++++

 

SEGNATE LA DATA

Conferenza di Bruxelles 2023

21-22 marzo 2023

 

Cari membri,

Dopo due anni di pausa dovuta alla pandemia, siamo lieti di annunciare che la nostra prossima Conferenza di Bruxelles si terrà nuovamente in loco. Insieme a esperti, politici e membri di EZA, discuteremo di come l'UE sta affrontando l'alta inflazione e l'aumento dei prezzi dell'energia e del ruolo che i sindacati sono chiamati a svolgere in questo contesto.

Vi preghiamo di segnare le seguenti informazioni:

  • Data: 21 marzo 2023 (pomeriggio) - 22 marzo 2023 (mattina)
  • Luogo: Bruxelles - sede da confermare

Vi comunicheremo a breve il programma, la sede, i dettagli relativi al viaggio e al pernottamento. Per ulteriori informazioni man mano che la conferenza si avvicina, potete anche visitare il nostro sito web www.eza.org

In attesa di incontrarvi presto

Cordiali saluti,

Il team di EZA a Bruxelles

 

++++++++++++++++++++++++++++++

 

ZAPISZ SOBIE DATĘ

Konferencja EZA 2023 w Brukseli

21-22 marca 2023 r.

 

Drodzy Członkowie,

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, z przyjemnością ogłaszamy, że nasza kolejna Konferencja Brukselska odbędzie się ponownie na miejscu. Wraz z ekspertami, decydentami i członkami EZA będziemy dyskutować o tym, jak UE radzi sobie z wysoką inflacją i rosnącymi cenami energii, a także o roli, jaką w tym kontekście mają do odegrania związki zawodowe.

Prosimy o zapisanie następujących szczegółów:

  • Data: 21 marca 2023 (po południu) - 22 marca 2023 (rano)
  • Lokalizacja: Bruksela - miejsce do potwierdzenia

Wkrótce skontaktujemy się z Państwem, podając program, miejsce, szczegóły dotyczące podróży i noclegów. Aby uzyskać więcej informacji w miarę zbliżania się konferencji, można również odwiedzić naszą stronę internetową www.eza.org. 

Z niecierpliwością czekamy na spotkanie z Państwem!

Z poważaniem,

Zespół EZA Bruksela