EZA MAGAZINE
EZA PODCAST

Reserva la fecha

Anota ya en tu agenda la fecha de la próxima conferencia de EZA en Bruselas!

Vedi sotto per l'italiano

Zobacz poniżej, jak wygląda język polski

 

++++++++++++++++++++++++++++++

 

RESERVA LA FECHA

Conferencia de Bruselas 2023

21-22 de marzo de 2023

 

Estimados miembros,

Tras dos años de pausa debido a la pandemia, nos alegramos de anunciar que nuestra próxima Conferencia de Bruselas se volverá a organizar in situ. Junto con expertos, responsables políticos y miembros de EZA, debatiremos sobre cómo la UE está abordando la alta inflación y el aumento de los precios de la energía, y el papel que los sindicatos están llamados a desempeñar en este contexto.

Por favor, apúntese los siguientes detalles:

  • Fecha: 21 de marzo de 2023 (tarde) - 22 de marzo de 2023 (mañana)
  • Lugar: Bruselas - sitio por confirmar

Os informaremos en breve sobre el programa, el lugar de celebración, el viaje y los detalles para pernoctar. Para más información a medida que se acerca la conferencia, también podéis visitar nuestra página web www.eza.org.

Esperamos veros pronto.

Un cordial saludo,

El equipo de EZA en Bruselas

 

++++++++++++++++++++++++++++++

 

SEGNATE LA DATA

Conferenza di Bruxelles 2023

21-22 marzo 2023

 

Cari membri,

Dopo due anni di pausa dovuta alla pandemia, siamo lieti di annunciare che la nostra prossima Conferenza di Bruxelles si terrà nuovamente in loco. Insieme a esperti, politici e membri di EZA, discuteremo di come l'UE sta affrontando l'alta inflazione e l'aumento dei prezzi dell'energia e del ruolo che i sindacati sono chiamati a svolgere in questo contesto.

Vi preghiamo di segnare le seguenti informazioni:

  • Data: 21 marzo 2023 (pomeriggio) - 22 marzo 2023 (mattina)
  • Luogo: Bruxelles - sede da confermare

Vi comunicheremo a breve il programma, la sede, i dettagli relativi al viaggio e al pernottamento. Per ulteriori informazioni man mano che la conferenza si avvicina, potete anche visitare il nostro sito web www.eza.org

In attesa di incontrarvi presto

Cordiali saluti,

Il team di EZA a Bruxelles

 

++++++++++++++++++++++++++++++

 

ZAPISZ SOBIE DATĘ

Konferencja EZA 2023 w Brukseli

21-22 marca 2023 r.

 

Drodzy Członkowie,

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, z przyjemnością ogłaszamy, że nasza kolejna Konferencja Brukselska odbędzie się ponownie na miejscu. Wraz z ekspertami, decydentami i członkami EZA będziemy dyskutować o tym, jak UE radzi sobie z wysoką inflacją i rosnącymi cenami energii, a także o roli, jaką w tym kontekście mają do odegrania związki zawodowe.

Prosimy o zapisanie następujących szczegółów:

  • Data: 21 marca 2023 (po południu) - 22 marca 2023 (rano)
  • Lokalizacja: Bruksela - miejsce do potwierdzenia

Wkrótce skontaktujemy się z Państwem, podając program, miejsce, szczegóły dotyczące podróży i noclegów. Aby uzyskać więcej informacji w miarę zbliżania się konferencji, można również odwiedzić naszą stronę internetową www.eza.org. 

Z niecierpliwością czekamy na spotkanie z Państwem!

Z poważaniem,

Zespół EZA Bruksela